За нашите дистрибутори


За нашите производители и доставчици


 • Представителство – предлагаме изключителни територии за висококачествени продукти, произведени в САЩ.
 • Иновативни продукти – предоставяме най-новите технологични иновации.
 • Многоезичен персонал – за да общуваме и разбираме по-добре изискванията на клиентите.
 • Персонализирано обслужване – компания, движена от хора и услуги.
 • Единен източник на доставка – „магазин с една спирка” за пълна серия продуктови линии.
 • Помощ в маркетинга – планиране, специално разработени програми и планиране.
 • Покупка/получаване – бързо изпълнение и конкурентни цени.
 • Консолидация на продуктите – съчетаване и склад за цялостни доставки.
 • Познание за продукта – техническа помощ и обучение.
 • Товарни пратки – всички методи, контейнери или конвенционални товари на най-добри цени.
 • Документация – пълни познания по товарителници и сертификати, застраховки и специфичните изисквания на всяка страна.
 • Опаковки и етикети – за съответствие със стандартите на всяка страна.
 • Регистрация – осигуряваме необходимите данни.
 • Развитие на експортния пазар – установяване на дистрибутори на стоките в целия свят.
 • Без кредитен риск – поемаме финансирането и банкирането за всички транзакции.
 • Бързи и надеждни плащания – всички фактури се дисконтират и изплащат незабавно.
 • FOB завод – поемаме собствеността от вашето място на произход.
 • Пазарни проучвания – изчерпателна информация за приема на международния пазар.
 • Лицензиране и съвместни предприятия – оценка на възможностите за производство в чужбина.
 • Международни изисквания – приемането на вашия продукт по чуждестранните стандарти.
 • Глобализация – позиция за вашия марков продукт.
 • Търговски изложения и експозиции – за представяне на вашите продукти.
 • Регистрация – ние защитаваме вашите интереси.