Специални продукти

Благодарение на присъствието и репутацията на „Транскон Трейдинг Ко.”, нарасна търсенето на нашите услуги и опит. В усилие да отговори на това търсене, „Транскон” разработи нова категория „Специални продукти”.

Намерението на „Транскон Трейдинг Ко.” е да оценява и добавя висококачествени американски продукти към тази категория, с цел представянето им на международния пазар.