Медицинска техника и материали

„Транскон Трейдинг Ко. Инк.” изнася медицинско оборудване и материали от 1982 г. Търговските продажби на фирмата включват ново и рециклирано употребявано медицинско оборудване, болнични проекти и консумативи.

* За болнични проекти „Транскон” работи като „окомплектовчик” или „смесен магазин”. Работейки с „Транскон”, клиентът няма нужда да се договаря с различни търговци, да урежда транспорт и комплектовка или да се тревожи за определянето на срокове на кредитиране с производителите от САЩ. „Транскон” има партньори, които планират и разработват сертифицирано оборудване, оказващи съдействие в ранните етапи на болничните и клинични проекти.

* „Транскон” може да предостави конкретно посочено, ново медицинско оборудване и/или да предостави спецификации, когато клиентът не може да вземе решение сам. Освен това, „Транскон” има установени договорни бизнес-отношения с „Ренесанс Медикъл” за рециклирано оборудване. Можете да посетите техния уебсайт, за да се запознаете с разнообразието от налично медицинско оборудване, www.doctorequip.com .

* „Транскон” участва в правителствени търгове за доставка на консумативи. Освен това, продаваме медицински материали директно на болници и клиники. Обадете ни се, за да получите цени и налични количества.