Като компания, занимаваща се с цялостното управление на експорта ”Транскон” реализира и продава продукти в специфични промишлени категории. В действителност, „Транскон” е водещ американски износител на някои от тези продуктови категории.